top of page

Algemene Voorwaarden

Op deze website en de werkzaamheden door Van Es Catering zijn de algemene voorwaarden van Van Es Catering 2019 van toepassing.

Algemene Voorwaarden Van Es Catering

Februari 2019

 

Levering en binding

 1. Van Es Catering levert op de Zeeweg 266 te IJmuiden, op de overeengekomen locatie en op Brasserie Des Dunes aan de Slingerduinlaan 6 te IJmuiden (begraafplaats Duinhof) de met u overeengekomen diensten.

 2. Brasserie Des Dunes is een onderdeel van Van Es Catering & Partyservice aan de Zeeweg te IJmuiden.

 3. De overeengekomen diensten zijn vastgelegd in een door beide partijen schriftelijk goedgekeurde offerte. Na digitale goedkeuring door beide partijen is de overeenkomst bindend.

 4. Offertes ontvangt u digitaal via digitalefactuur.nl. U dient de offerte via dit systeem te bevestigen.

 5. Deze voorwaarden zijn bindend voor alle locaties waar Van Es Catering haar diensten verleend tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden of anders schriftelijk tussen Van Es Catering en opdrachtgever overeengekomen.

 6. Van Es Catering dient te allen tijde te leveren conform de gemaakte afspraken.

 

Annulering en wijzigen

 1. Annulering van een overeengekomen dienst kan alleen schriftelijk geschieden. Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 2. Annulering kan tot 4 weken voorafgaand aan de datum van de te leveren diensten tegen een vergoeding van 75% van de waarde van de overeengekomen offerte.

 3. Annulering kan tot de dag van levering tegen een vergoeding van 100% van de waar de van de overeengekomen offerte wanneer dit binnen 4 weken voorafgaand aan de datum van de te leveren diensten betreft.

 4. Overeengekomen diensten die binnen 2 weken voorafgaand aan de te leveren datum worden overeengekomen kunnen niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

 5. Wijzigingen in het aantal gasten als overeengekomen in de offerte kunnen tot 2 weken voorafgaand aan de datum van de te leveren diensten op de volgende voorwaarden worden bijgesteld: Met een10% marge naar boven bijgesteld - Met een 10% marge naar beneden bijgesteld.

 

Brasserie Des Dunes

 1. Het minimaal aantal aanwezigen op het moment van levering ten behoeve van een uitvaart bedraagt het aantal als overeengekomen in de overgekomen offerte. Dit minimum wordt door Van Es Catering berekend in de totale eindkosten van de overeengekomen offerte.

 2. Indien er op het moment van levering bij een uitvaart meer aanwezigen zijn dan in de overeengekomen offerte, belasten wij dit aantal door in de totale eindkosten van de overeengekomen diensten.

 3. Op alle andere activiteiten in Brasserie Des Dunes, zijn de overige algemene voorwaarden van Van Es Catering van toepassing.

 

 

Financiën

 1. Bij offertes die € 2000,00 euro of meer bedragen wordt er een aanbetaling gevraagd van 50% van de waarde van de overeengekomen offerte welke binnen 14 dagen na ontvangst dient te worden voldaan.

 2. Offertes die binnen 14 dagen van de te leveren datum worden aangevraagd, dienen de aanbetaling direct te voldoen.

 3. Van Es Catering kan bij niet tijdig betalen van de aanbetaling besluiten de te leveren diensten te annuleren.

 4. Van Es Catering stuurt een eindfactuur voor de geleverde diensten naar de opdrachtgever binnen 2 weken na de levering.

 5. De betalingstermijn van de factuur bedraagt te allen tijde 14 dagen na datum factuur tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Van Es Catering en opdrachtgever.

 6. Bij niet tijdig betalen ontvangt u na 14 dagen een herinnering welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan.

 7. Indien de herinnering niet tijdig wordt voldaan, sturen wij een 2de en tevens laatste herinnering. Als betaling van deze laatste herinnering uitblijft, schakelen wij een incassobureau in.

 8. Facturen ontvangt u digitaal via Digitalefactuur.nl. Van Es Catering stuurt geen papieren versie.

 

Aansprakelijkheid

 1. Van Es Catering is niet aansprakelijk voor geleden schade aan eigendommen van de opdrachtgever welke niet zijn toegebracht door Van Es Catering.

 2. Schade toegebracht door Van Es Catering aan eigendommen van de opdrachtgever worden door Van Es Catering vergoed tegen de dan geldende dagwaarde.

 3. Schade aan eigendommen van Van Es Catering toegebracht door derden en/of opdrachtgever tijdens de levering van de overeengekomen diensten worden op vertoon van een factuur tegen de dan geldende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 4. Schade aan eigendommen van de Gemeente Velsen op locatie Brasserie Des Dunes toegebracht door derden en/of opdrachtgever tijdens de levering van de overeengekomen diensten worden op vertoon van een factuur tegen dan geldende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

bottom of page